Kursdatum

Anmälan gör du genom att skicka mail med Namn, adress, telefon och mailadress. Anmälan är bindande. Pris per steg är 7800 kr.


Kurs 2023. 
Sista anmäl datum för kursen 9/1-2023
Steg 1:  25-27 Januari 2023
Steg 2:  29-31 Mars 2023
Steg 3: 24-26 Maj 2023

Kurs 2023 Höst (Datum ej spikade)
sista anmäl för kursen 1 Augusti
Steg 1:  Augusti 2023
Steg 2:  oktober 2023
Steg 3:  December 2023